Zajęcia przeznaczone są dla psów w każdym wieku.
Ich celem jest miłe, ciekawe i aktywne spędzenie czasu ze swoim psem w towarzystwie innych pozytywnie zakręconych psiarzy, w sprzyjających i atrakcyjnych warunkach środowiskowych. Będą to zajęcia edukacyjno-towarzyskie w luźniejszej formule, tak aby zarówno psy jak i ludzie nie czuli presji szkoleniowej, dlatego spacery będą odbywać się w przestrzeni wiejskiej.

Podczas spaceru, będziemy przy okazji pracować nad problemami psio-ludzkimi i uczyć psy:

  • spokojnego mijania się z innymi psami i ludźmi
  • ignorowania ruchu ulicznego
  • skupiania na właścicielu podczas rozproszeń
  • przywoływania psa podczas spaceru
  • zabawy z psem podczas spaceru (wykorzystanie naturalnych elementów środowiskowych oraz użycie zabawki)
  • zacieśniania więzi z własnym psem
  • budowania odwagi psa i poczucia bezpieczeństwa
  • podstawowych komend (siad, waruj, zostań)

Spacery będą organizowane w różnych terminach, o których będę informować na facebooku

Korzystając z zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru Borów Niemodlińskich, spacery będą odbywać się trasami:
„Śladem Morwy Białej w Pogórzu”
„Legendy i historia Pogórza” – wraz z repliką wiatraka
„Las blisko nas”

Koszt: 60,00 zł za spacer.

fot: Hubalowa Ostoja