Fot: Maciej Załuski


Szkolenie z Posłuszeństwa Zaawansowanego, skierowane jest do absolwentów Hubalowej Ostoi.

Warunkiem uczestnictwa w kursie, jest ukończenie szkolenia: „Psie Przedszkole” ,”Posłuszeństwo Podstawowe”, lub cyklu zajęć indywidualnych i wykazaniem się przez parę Pies+ Przewodnik, podstawowymi umiejętnościami posłuszeństwa, zarówno z wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, w szczególności:

  • metody nagradzania i korygowania
  • odpowiedniego motywowania psa
  • pozycji SIAD I WARUJ
  • zostawania w pozycjach
  • przywołania: DO MNIE
  • podstaw z chodzenia przy nodze

Podczas kursu będziemy pracować nad doskonaleniem poznanych już umiejętności, wycofywania pomocy, nagrody odłożonej w czasie, pracy na odłożoną zabawkę lub jedzenie a także nauczymy psy nowych ćwiczeń, min. wysyłania NA PRZÓD, aportowania formalnego na płaskim terenie oraz przez przeszkodę, pozycji w marszu, wysyłania do kwadratu, omijania pachołka itp.

Kurs może przygotować do egzaminów wg regulaminów FCI (BH-VT; PT1 i PT2) lub innych federacji kynologicznych (należy wówczas przedłożyć nam regulamin, celem zapoznania się z poszczególnymi ćwiczeniami).

Kurs obejmuje 10 treningów, prowadzony jest w systemie ciągłym, można do niego dołączyć w każdej chwili. Kurs zakończony będzie egzaminem wewnętrznym i pamiątkowym pucharem.

Zajęcia w każdą niedziele o godzinie 12.00.

Cena kursu: 700,00 zł