PSIE PRZEDSZKOLE500,00 zł 8 zajęć
POSŁUSZEŃSTWO PODSTAWOWE600,00 zł10 zajęć
POSŁUSZEŃSTWO ZAAWANSOWANE 500,00 zł10 zajęć
ZAJĘCIA KONTYNUACYJNE
dla uczestników poprzednich kursów
60,00 zł1 godzina zajęć
INDYWIDUALNE TRENINGI70,00 zł1 godzina zajęć
TROPIENIE SPORTOWE100,00 zł1 trening
bez limitu czasowego
SZKOLENIE Z DOJAZDEM DO KLIENTA od 100,00 do 150,00 zł *1 godzina
* cena uzależniona od miejsca szkolenia i ilości kilometrów (dojeżdżam na terenie powiatów: Prudnik, Nysa, Krapkowice, Opole)