Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję co następuje:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hubalowo Krzysztof Ilków, 48-220 Łącznik, Pogórze 64, tel: 606 449 836, e-mail: kontakt@hubalowaostoja.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w Kursie Szkolenia Psów organizowanym przez Hubalowo Krzysztof Ilków: Szkolenie Psów Hubalowa Ostoja lub opieką nad psem w hotelu Hubalowa Ostoja.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: wymiany korespondencji dotyczącej szkolenia psa, opieką nad psem oraz usług świadczonych przez „Hubalową Ostoję” (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b) RODO); archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora (podstawa z art.6 ust.1 lit.f) RODO).
  4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.