Projekt dotyczący podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich współfinansowany ze środków unijnych w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Uruchomienie działalności gospodarczej pod nazwą „Centrum Szkolenia Psów w Pogórzu”, którego celem jest podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie jednoosobowej działalności w zakresie szkolenia psów w Pogórzu, gm. Biała, na terenie działania Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Projekt obejmuje remont i adaptację budynku gospodarczego na salę treningową dla psów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

www.boryniemodlinskie.pl

Partnerstwo Borów Niemodlińskich działa na terenie gmin: Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice w województwie opolskim.

Działania od początku skupiają się na spajaniu i promowaniu krainy Borów Niemodlińskich. PBN pozyskuje środki finansowe na realizację projektów wykorzystujących lokalne zasoby do poprawy jakości życia mieszkańców w gminach. Przekazuje dotacje w ramach programu LEADER i Działaj Lokalnie. Promują produkty regionalne, wydają publikacje opisujące historię i przyrodę oraz prowadzą punkt informacji turystycznej. 
Całość działań stowarzyszenia koordynują pracownicy biura zlokalizowanego w Niemodlinie, ul. Rynek 52, telefon: tel./fax 77 4606 351; tel. kom. 797 730 415; mail: niemodlinskie@op.pl