Projekt dotyczący podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich współfinansowany ze środków unijnych w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Uruchomienie działalności gospodarczej pod nazwą „Centrum Szkolenia Psów w Pogórzu”, którego celem jest podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie jednoosobowej działalności w zakresie szkolenia psów w Pogórzu, gm. Biała, na terenie działania Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Projekt obejmuje remont i adaptację budynku gospodarczego na salę treningową dla psów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

www.boryniemodlinskie.pl